Beyond Growth Conference - Post conference declaration

Beyond Growth Conference - Post conference declaration

Caroline Van Peteghem
geschreven door Caroline Van Peteghemlaatst aangepast op 27/09/2023
De Transformisten nam in mei 2023 deel aan de Beyond Growth Conference in het Europees Parlement. We onderschreven deze verklaring van deelnemers die in september naar de Europese beleidsmakers ging.
Beyond Growth Conference in Europees Parlement
Beyond Growth Conference in Europees Parlement

 

In mei 2023 nam De Transformisten deel aan de Beyond Growth conferentie in het Europees Parlement.  De driedaagse conferentie maakte werk van een toekomstbestendig Europa dat sociaal welzijn en een duurzame economische ontwikkeling met respect voor de grenzen van de planeet tot doel stelt in plaats van economische groei. De focus lag op een beleid voor de Europese Unie, de blik op klimaatrechtvaardigheid was mondiaal.

De conferentie was ongezien in haar ambitie. Twintig Europarlementsleden van vijf verschillende politieke fracties organiseerden het programma samen met vijftig partnerorganisaties. De conferentie lokte 2.500 deelnemers naar het Europees Parlement, nog eens vele honderden geïnteresseerden volgden de sessie online (in totaal namen dan 4.000 mensen deel).

We hoorden sterke speeches en reacties van academici, beleidsmakers en bewegingen die de Post-Groeimaatschappij willen vormgeven. We genoten van inspirerende sessies en hoopgevende ontmoetingen met andere deelnemers: studenten, onderzoekers, collega's middenveldspelers uit binnen- en buitenland. Dankzij de bezielende kracht van organisaties zoals de Wellbeing Economy Alliance houden we contact met de andere deelnemers.

Na de conferentie nam een van de deelnemers, de Franse specialiste milieurecht en advocate Frances Lawson, het initiatief voor een deelnemersverklaring gericht aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Bijna 1.200 deelnemers, waaronder De Transformisten, onderschreven Lawsons verklaring. In september werd de verklaring verstuurd naar onze Europese politici. We hopen dat ze er serieus mee aan de slag gaan. 

 

Verklaring van de deelnemers aan de Beyond Growth Conferentie

Aan het eind van de Beyond Growth Conference 2023 zijn wij, de deelnemers en burgers van Europa, eensgezind van mening dat:

Het niet aflatende streven naar groei van het BBP heeft geleid tot een mondiaal economisch systeem dat fragiel is, kwetsbaar voor schokken, en dat er zowel niet in slaagt menselijk welzijn te leveren als ecologisch niet duurzaam is. Het is dringend en noodzakelijk dat dit systeem verandert. Daarom roepen wij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten op om 

1. BBP-groei te vervangen door menselijk welzijn en ecologische duurzaamheid;

2. Het doel van ons economisch systeem te herdefiniëren als het leveren van menselijk welzijn en ecologische duurzaamheid;

3. De beschikbare expertise aan te wenden om alternatieve indicatoren voor het BBP te ontwikkelen en aan te nemen die de vooruitgang naar menselijk welzijn en ecologische duurzaamheid volgen, en macro-economische modellering gebruiken om ervoor te zorgen dat de planetaire grenzen worden gerespecteerd en het sociale welzijn wordt verbeterd;

4. Beleidsvorming en externe acties van de EU af te stemmen op het wetenschappelijke feit dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is;

5. Het economische denken van de EU te diversifiëren, te werken aan een wereld "na de groei" die toereikendheid, gelijkheid en economische democratie omarmt;

6. Een nieuwe strategie te ontwikkelen, voortbouwend op het fundament van de Green Deal van de EU, om het pad te effenen naar een wereld "na de groei" waarin onze economie en samenleving gedijen binnen de vastgestelde planetaire grenzen;

7. Haar invloed op het wereldtoneel te gebruiken om patronen van economisch kolonialisme te helpen beëindigen en ruimte te creëren voor nieuwe economische modellen die wereldwijd menselijk welzijn en ecologische duurzaamheid bereiken.

 

Originele verklaring

Bekijk hier de originele verklaring (in het Engels) en alle ondertekenaars.

 

Lees ook 

Het artikel 'Woodstock of Beyond Growth' door Daan De Zutter, gepubliceerd door het magazine SamPol