Teken mee voor het klimaat

Teken mee voor het klimaat

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 25/02/2019
Onlangs is Sign for my Future gelanceerd, een campagne die brede steun zoekt voor een ambitieus klimaatbeleid. De lijst initiatiefnemers maakt de campagne uniek: voor het eerst trekken 100 middenveldorganisaties, universiteitsrectoren en wetenschappers, meer dan 100 bedrijfsleiders uit diverse sectoren, jongeren en oudere burgers en Belgische mediabedrijven aan één zeel.

Wat is Sign for my Future

Sign for my Future is een petitie die brede steun zoekt voor een ambitieus klimaatbeleid. Ze omvat 3 duidelijke eisen:

 1. Een klimaatwet sturend naar nuluitstoot voor 2050 (dus een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de gewesten)
 2. Een ambitieus en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking
 3. Onafhankelijk advies en een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten

Waarom Netwerk Bewust Verbruiken tekent

We hebben Sign for my Future getekend omdat we vinden dat de geformuleerde eisen kunnen gelden als een minimumagenda rond klimaat voor de volgende regering(en), ongeacht de coalitie. 

De voorbije weken zijn er bedenkingen gerezen bij de campagne, ook bij enkele van onze ledenorganisaties. Zijn de eisen niet te oppervlakkig? Wat te denken over CEO's van bedrijven die mee ondertekenen, terwijl hun bedrijven niet bepaald een voorbeeld zijn van klimaatvriendelijkheid? Die bedenkingen leiden tot een zinvol debat over de verantwoordelijkheid van bedrijven in de noodzakelijke transitie naar een koolstofarme samenleving. Ze doen echter geen afbreuk aan het doel van de campagne.

Netwerk Bewust Verbruiken zal trouw blijven aan zijn missie en ijveren voor een sociaal rechtvaardige maatschappij waarin iedereen recht heeft op een goede levenskwaliteit met minder materiële consumptie. Ook als ondertekenaar van Sign for my Future zullen we de bedrijfswereld blijven uitdagen om meer verantwoordelijkheid te tonen. We zullen ons dus niet beperken tot de eisen van Sign for my Future, maar verder gaan. Zonder te polariseren.

Bovenal hebben we de campagne getekend omdat klimaatopwarming beperken te urgent is. Daarvoor hebben we een massale mobilisatie nodig, moeten we positief vebinden. Naar aanloop van de verkiezingen op 26 mei 2019 willen we dat beleidsmakers hun twistpunten opzij zetten om samen werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid!

Daarom roepen we ook jou op: blijf protesteren, blijf spijbelen, steun elkaar en teken deze petitie, teken voor het klimaat.

Meer lezen 

 • Campagne Sign for my Future
 • MO* magazine over de campagne Sign for my Future: 'Klimaatomwenteling komt er als honderd bloemen kunnen bloeien
 • Waarom lidorganisatie BBL tekent: "Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger het signaal" 
 • Waarom lidorganisatie WWF tekent: "overtuigd dat dit de grootste klimaatcampagne ooit in België zal worden en dat ze het klimaatbeleid in ons land een versnelling hoger zal schakelen" 
 • Waarom lidorgansiatie Goodplanet tekent: "breedste klimaatinitiatief ooit in ons land" 
 • Waarom lidorganisatie Rikolto (Vredeseilanden) tekent: "Het feit dat CEO’s mee ondertekenen, is ook een signaal aan politici dat ze het bedrijfsleven niet als excuus moeten gebruiken om met een slappe agenda voor de dag te komen" 
 • Waarom Lidorganisatie Fairfin niet tekent: "Bij FairFin vinden we het erg belangrijk om de transitie naar een koolstofarme samenleving sociaal rechtvaardig te laten verlopen. Dat betekent dat ook de financiering sociaal rechtvaardig is, met een evenredige bijdrage van iedereen. Daarom stellen wij ons de vraag: welke positieve stimulans en welke hefbomen moet een investeringsplan voor bedrijven creëren? Bij FairFin zijn we het ermee eens dat overheidsinvesteringen een cruciale rol spelen om infrastructuur – en andere belangrijke investeringen voor de transitie – mogelijk te maken. Waar we het niet mee eens zijn, is dat overheden hun middelen voornamelijk moeten inzetten om het risico weg te nemen voor privé-investeerders en hun winsten veilig te stellen"
 • Ook lidorganisatie Wervel tekent niet: "gekaapt door degenen die het meest rijkdom vergaard hebben met de uitstoot van broeikasgassen"