23 klimaatpioniers ontvangen diploma van De Burgerschool

23 klimaatpioniers ontvangen diploma van De Burgerschool

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 12/02/2018
23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen ontvingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. In deze school ontmoeten mensen met ideeën en projecten voor een beter klimaat elkaar om expertise en ervaringen uit te wisselen.
CC Netwerk Bewust Verbruiken

Tijdens drie bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag om samen hun initiatief beter te maken. Uitwisseling stond hierbij centraal. De pioniers versterken elkaar en werken samen op gebied van productontwikkeling, financiering, strategie, communicatie en vrijwilligerswerking. Ze konden daarbij rekenen op de expertise en ondersteuning van het Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. De Stuyverij begeleidde de sessies. Zo vormde de Burgerschool een inspirerende broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven. Professionele coaching tilde de klimaatinitiatieven naar een hoger niveau.

De Burgerschool is een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen

"De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant. “Die ondersteuning is belangrijk, want in Vlaams-Brabant leven steeds meer initiatieven voor een beter klimaat. Elk jaar trekken we 500.000 euro uit om dat soort projecten te steunen. Als provincie hebben we zo’n initiatieven hard nodig. Ze helpen ons om als provincie tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 2040 85 tot 90% minder CO2 zullen uitstoten. We ondersteunen de Burgerschool dan ook graag met een subsidie van 48.191 euro.”

De deelnemers waren heel divers, onder andere startende energiecoöperaties, initiatieven rond natuurverf, duurzame recyclageateliers, klimaatcoaches, landbouwcoöperaties en duurzame buurtinitiatieven. Ze kunnen hun project nu op een hoger niveau verderzetten.

Bekijk hier de 23 klimaatpioniers

 

-De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant-