Gidsen en inspiratoren van Omrijk

Omrijk is een experiment van 48u om de toekomst te herdenken, van vrijdag 24 tot zondag 26 juni 2022. Hier lees je meer over de gidsen en inspiratoren van Omrijk.

Hoeveel is genoeg? Wat heeft waarde voor ons? Waarom willen we vaak (te) veel? Waarom verdragen we dat sommigen te weinig hebben? Hoe ziet een economie eruit die welzijn centraal zet in plaats van steeds meer? Wat als genoeg onze leidraad is wanneer we herdenken hoe we leven, eten, wonen, werken, maken, consumeren? Die prikkelende vragen staan centraal in het experiment dat Omrijk heet.

Elke deelnemer zal actief kunnen bijdragen aan de activiteiten op Omrijk. Dit is een groeiende lijst van gidsen en inspiratoren die zich opmaken om het voortouw te nemen in workshops. 

Broederlijk Delen 

wil werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want vandaag is ons economisch systeem te belastend voor mens en planeet. Onder de noemer 'De 25%-revolutie' wil Broederlijk Delen verandering in gang zetten. Want als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dan is dat voldoende om het 100% anders te doen. Ingrid Larik neemt ons mee in dat verhaal. Ze experimenteert met 3D modeling als cocreatieve werkvorm om samen na te denken en verbindingen te maken. Naast haar job als HR-verantwoordelijke bij Broederlijk Delen is Ingrid zelfstandig actief rond het verduurzaam van leven en werk en een actieve coöperant bij Re-Story.

Buitenkans / Rik Verschueren

is een drijvende kracht achter het ontwikkelen als gemeenschapsgrond van het hart van het bosrijke Merode-gebied. Met de coöperatie Bright Futures kocht bij er een hoeve met 7ha grond, die uitgroeit tot een regeneratieve boerderij in samenwerking met Stichting Lenteland. Het is ook de thuisbasis voor de praktijk van Buitenkans: coaching-wandelingen, de begeleiding van groepen, zweethutceremonies, familie-opstellingen enz. Op Omrijk verrijkt Verschueren het verhaal over commons en commoning van Commons Lab. 

Charlotte Peys

is kunstenaar-tekenaar. Voor Charlotte Peys is tekenen een kwestie van relaties, lijnen tussen wat was en wat is, feit en fictie, levende wezens en hun omgeving. Op Omrijk zal ze lijnen trekken tussen overvloed en genoeg, wat is en wat mogelijk is. 

Commons Lab

wil van Vlaanderen een commonsgerichte regio maken waarin de gemeenschap, in het bijzonder burgercollectieven, een prominente rol opnemen in verhouding tot de overheid en de markt. Commons Lab beschouwt commonsgerichte initiatieven als wegwijzers naar hoe het anders kan: open, duurzaam, fair en democratisch. Om zijn doel te bereiken, initieert en ondersteunt Commons Lab vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten.

Cokido

is een solidaire buitenschoolse kinderopvang met een beurtrolsysteem, georganiseerd door ouders, grootouders, familieleden... Ook wel: bijspelen. Sociaal entrepreneur Eefje Cottenier (o.m. De Stuyverij in Kortrijk) ontwikkelde het concept van Cokido en initieerde al heel wat Cokido-groepen.

De beek

is een werkplaats rond duurzaam voedsel. De beek gaat op zoek naar alternatieven voor de supermarkt en de wegwerpcultuur. Ze noemt zichzelf een voedselbewegingscollectief omdat ze niet alleen denkt, maar ook doet: oogsten, koken, inmaken, goed eten... Daarrond ontstaan ook andere activiteiten zoals kledingruil, zadenruil, allerlei workshops. Deelnemers bepalen zelf wat ze een rechtvaardige prijs vinden voor het eten of de activiteiten of ze stemmen hun bijdrage af op hun portemonnee. Iedereen is welkom in de beek! Op Omrijk verrijkt de beek het verhaal over commons en commoning van Commons Lab. 

De Transformisten

werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. De Transformisten ondersteunt en verbindt veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleert beleidsmakers om het juiste kader te scheppen. Met de vraag ‘hoeveel is genoeg?’ gaat De Transformisten gesprekken aan met een breder publiek over een duurzame levensstijl.

Degrowth Belgium

verzamelt in de Facebook-groep Debating Degrowth Belgium activisten en onderzoekers die pleiten voor een samenleving die prioriteit geeft aan sociaal en ecologisch welzijn in plaats van aan winst, overproductie en overconsumptie en maakt deel uit van een bredere, internationale beweging. Op Omrijk presenteren Robin Roels (ook actief bij EEB) en Truike Geerts (ook actief bij Catapa) de workshop ‘Grenzen aan de ongelijkheid en rijkdom’. Wat is sociaal wenselijke rijkdom in onze maatschappij? Wat is ongewenste ongelijkheid? Hoe kunnen we de kloof tussen wat we wensen en de huidige situatie overbruggen? Jij mag het mee onderzoeken.

Femma Wereldvrouwen

Een beweging van vrouwengroepen waar leden bewust tijd te maken voor vrije tijd en kracht te halen uit de verbinding met zichzelf en anderen.
De beweging liep in de kijker met een actie-onderzoek dat in de praktijk bracht wat velen niet mogelijk achten: de voltijdse werkweek inkorten tot 30 uren. De boodschap die Femma Wereldvrouwen daarmee geeft? Dat we als maatschappij de keuze kunnen maken om arbeid breder te bekijken dan betaalde arbeid. En dat een goede mix vinden tussen werk, zorg en vrije tijd een sleutel is voor maatschappelijke verandering. Jeroen Lievens van Femma Wereldvrouwen komt op Omrijk ervaringen en inzichten uit het actie-onderzoek delen. Een spiegel voor jouw persoonlijke zoektocht naar evenwicht of een duw om je eigen werkomgeving te doen kantelen? 

Johannes Lievens

Een honderd-dagen-lang klimaatprotest was een van de projecten waarmee Johannes Lievens zijn Master Woordkunst behaalde. Hij volgt nu nog de Educatieve Master Podiumkunsten aan het RITCS, geeft woordles aan jonge kunstenaars en is bezig met theater, interview, audiowerk... Op Omrijk gaat hij in gesprek met Tine Hens. 

Karma Business

tackelt de uitdagingen die voortvloeien uit ons huidig economisch denken met jeugdige verbeeldingskracht. Karma Business onderzoekt met een 20-tal jongeren wat een rechtvaardige economie kan zijn en steekt die kennis in een artistiek jasje. Het is een project van Oxfam-Wereldwinkels, Stormkop, Jeugddienst Globelink, 11.11.11 en Muzische Workshops.

Sídhe

is het collectief en de speeltuin van makers die mikken op verwildering en transformatie. Sídhe nodigt je uit om af te dalen door lagen en sluiers van beschaving om weer tot een essentie te komen, een wildheid, verbinding. Die verkenningstocht loopt langs allerlei formats en activiteiten: teksten, performances, podcasts, workshops, meditaties, stiltewandelingen, luistersessies, retraites… Zorg voor het zelf, de gemeenschap en de planeet staat centraal in de praktijk van Sídhe.

Sébastien Hendrickx

is dramaturg, docent, activist en kunstcriticus. Hij werkte samen met kunstenaars Benjamin Verdonck, Jozef Wouters, Alexander Vantournhout en Luanda Casella en is redacteur van het podiumkunstenmagazine Etcetera. Onlangs maakte hij de soloperformance ‘The Good life’. Hij engageert zich ook voor Extinction Rebellion en Het Burgerparlement. Hij wil graag verder aan de slag met inzichten uit het boek 'Less is More. How degrowth will save the world' van Jason Hickel en andere bronnen over ontgroei. Op Omrijk brengt hij enkele voorstellen die in een economie en politiek van ontgroei passen. 

Stijn Wens

is vormgever en fietsactivist. Samen met Commons Lab gaf Stijn Wens een vonk aan nieuwe wijkkrantjes - door en voor de bewoners (met de steun van de Burgerbegroting van District Antwerpen). Hij gelooft in een traag ritme en tactiele processen. Onder zijn hoede ontstaat een krant eerder aan een tafel waar mensen in dialoog gaan, naar elkaar luisteren en samen knippen en plakken -- ver van de computer. Zo zal ook de Omrijk krant vorm krijgen. 

Onbetaalbaar

is een denktank en werkplaats die projecten bedenkt rond afgedankte materialen en streeft naar een materialisme met emotie. Op Omrijk laat Onbetaalbaar je kennismaken met de materialenbibliotheek ‘Ready to go’,  ontwikkeld in samenwerking met Glimps.bio, materiaalproducenten en ontwerper Erjen Gregoire. Samen tast je de mogelijkheden en grenzen van sufficiëntie en circulariteit af. 

Pulse Transitienetwerk

gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Pulse Transitienetwerk verbindt een 1000-tal organisaties en individuen uit de cultuur-, jeugd en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.

Rona Kennedy

bouwt werelden, creëert scheuren: tijdelijke autonome plekken voor experiment en agency. Als kunstenaar gebruikt ze performance, interventies in de publieke ruimte, audiovisuele installaties en workshops als manieren om gesprekken op gang te brengen. Ze is nieuwsgierig naar wat er in deze ontmoetingen kan ontstaan. Op Omrijk nodigt Rona Kennedy je uit in de geologische tijd: "Als je naar ondergrondse transformatieprocessen kijkt, leer je tijd en beweging van materialen anders bekijken en voelen. Wat ooit vloeibaar was, kristalliseert; wat levend was fossiliseert; vloeibare rots spuit uit de grond, koelt en verhardt. Alles is in lagen opgebouwd en vertelt ons verhalen."

The Common Wallet

is een project van 11 Brusselaars die sinds 2018 leven van een gemeenschappelijke bankrekening. Deelnemers aan The Common Wallet storten al hun individuele inkomsten op de gedeelde rekening; ieder maakt gebruik van het geld naar eigen behoeften, wensen en verlangens. Door geld los te koppelen van individueel eigendom, stelt The Common Wallet taboes en onrechtvaardigheden binnen ons financieel systeem in vraag. Wat als geld een middel wordt zorg, transparantie, vreugde… mogelijk te maken onder mensen? Op Omrijk mag je 2 trekkers van The Common Wallet uitvragen over hoe dat concreet in z'n werk gaat: kunstenaar Adva Zakaï en kunstenwerker Tiziana Penna. Dat doen ze voor het eerst in het Nederlands. 

Tine Hens

is historica, journaliste en auteur met een focus op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Tine Hens publiceerde eerder Het klein verzet (2015) en Het is allemaal de schuld van de Chinezen! (2021). Recent verscheen haar essay De wereld die we delen over onze verbondenheid met de levende wereld om ons heen. Want we hebben salamanders, roodborstjes, bomen, schimmels, bacteriën… nodig om mens te zijn, geluk te vinden en gezond te blijven. Op Omrijk gaat ze daarover in gesprek met (woord)kunstenaar Johannes Lievens en theatermaker-criticus-activist Séba Hendrickx. En met jou. 

Virginie Platteau

schrijft als freelance journaliste over kunst en literatuur. Misschien las je al stukken van haar in Rekto:Verso, Kunsttijdschrift Vlaanderen of Poëziekrant. Virginie Platteau is al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, daarover gaat haar essay Hoe luidt de stilte?. Als stiltebegeleider en voedselbospionier wil ze natuurlijke rust, ruimte en stilte herwaarderen. Op Omrijk deelt ze haar inzichten met jou. 

 

WIJZIGINGEN 

Jusra Baki zal uiteindelijk niet aanwezig zijn op Omrijk, onze excuses.

 

> Terug naar de pagina over Omrijk