Geschiedenis

Tot 2021 ging De Transformisten vzw door het leven als Netwerk Bewust Verbruiken vzw. Hier lees je meer over het ontstaan en de ontwikkeling van onze organisatie.

 

De beginjaren (1998 → 2005)

Netwerk Bewust Verbruiken ontstond in 1998 in de schoot van OIVO (nu BV-OECO), het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. Het doel van het nieuwe netwerk was een gezamenlijk antwoord bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. Vele consumenten-, noord-zuid- en milieuorganisaties sprongen op de kar.

In 2000 werd het Netwerk Bewust Verbruiken een onafhankelijke vzw die campagnes en projecten rond duurzame consumptie organiseerde. Het startschot was de Dag van de Bewuste Consument op 15 maart 2000, tevens World Consumer Rights Day. 

In 2005 werd de organisatie door de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen) erkend als sociaal-culturele beweging.

 

Netwerk op de kaart (2005 → 2010)

Netwerk Bewust Verbruiken bouwde een professionele organisatie uit en zette zichzelf op de kaart met opgemerkte campagnes en projecten zoals Keuken, Koken, Kiezen, de Blije Bloemen campagne, Labelinfo.be en Let your blue jeans talk... green.

 

Consumanderen en consuminderen (2011 → 2015)

In de periode 2011 → 2015 werkte Netwerk Bewust Verbruiken niet enkel rond anders consumeren (consumanderen) maar ook rond minder consumeren (consuminderen). Steeds meer consumenten vonden de weg naar de website. 

In 2012 startte Netwerk Bewust Verbruiken in Vlaanderen met Repair Cafés. Onder de noemer Gedeeld:Door bracht de organisatie de initiatieven in de deeleconomie bijeen. Netwerk Bewust Verbruiken pionierde ook met een eigen deelinitiatief voor kinderfietsen: Op Wielekes. Dat initiatief bracht verschillende andere organisaties en instanties op ideeën... Het project My Fair Baby liet ouders kennis maken met alle aspecten rond duurzaamheid bij de geboorte van hun kindje. Later zou de Babytheek daaruit voortvloeien. Labelinfo.be werd uitgebouwd en Ecoplan.be werd gelanceerd om de consument tips te geven rond duurzaam aankopen. Campagnes Stoel zkt Lief en Goud:eerlijk brachten de impact van hout- en goudontginning en -consumptie voor het voetlicht.

 

De circulaire samenleving (2016 → 2020)

In de periode 2016 → 2020 verschoof de focus van Netwerk Bewust Verbruiken van anders consumeren en duurzaam aankopen naar circulaire economie, delen en repareren. Eenvoudiger leven met minder spullen kreeg aandacht in de campagne Simplify Life. De Babytheek werd geboren: een gloednieuw deelinitiatief voor babyspullen. De Burgerschool bracht burgerinitiatieven samen en tilde hun werking naar een hoger niveau. Op Wielekes groeide en verspreidde zich.

Het klassieke vormingsaanbod van Netwerk Bewust Verbruiken (met onder meer workshopreeksen onder de noemer Simplify Life) werden uitgebreid met andere leermethodes: peer-to-peer leren en learning by doing.

Netwerk Bewust Verbruiken bleef Repair Cafés ondersteunen en verkende het domein van repareren ook met andere projecten. Het Grote Repareeronderzoek bracht de drempels en hefbomen voor repareren in kaart. Wij Repareren zette specifiek in op het sociaal inclusieve karakter van repareer- en deelinitiatieven. Het Repair&Share Fest bracht nieuwigheden en aanstekelijke projecten bijeen rond repareren en delen. (Het Fest kende een eerste editie in Gent in 2017; de tweede editie in Leuven in 2020 werd jammer genoeg geannuleerd vanwege de coronapandemie.)

Omdat meer investeren in repareren cruciaal is voor een omslag naar een klimaatvriendelijke, circulaire economie richtte Netwerk Bewust Verbruiken in 2018 een aparte organisatie op: Repair&Share. Als zusterorganisatie van Netwerk Bewust Verbruiken intensifieert Repair&Share de omkadering van vrijwilligersinitiatieven zoals Repair Cafés en gereedschapsbibliotheken, daarnaast mikt de organisatie op het aanzwengelen van de professionele repair sector en het aansturen om een effectiever overheidsbeleid rond repareren. Beide organisaties blijven nauw samenwerken, vanaf 2020 gebeurt dat formeel als Personele Unie. 

 

Transformatie tot bende van genoeg (2021 → 2024)

Netwerk Bewust Verbruiken hangt haar werking op aan 'sufficiëntie' of de strategie van genoeg. Lees meer op deze pagina over het beleidsplan 2021-2025

In maart 2021 lanceerde de organisatie haar nieuwe naam: 'De Transformisten' en haar nieuwe baseline 'Hoeveel is genoeg?'. De baseline is een uitnodiging tot gesprek over een goed leven binnen de grenzen van mens en planeet. De naam is een roepnaam voor een open community van veranderaars die gaan voor sufficiëntie, een bende van genoeg. Burgers, burgercollectieven en samenwerkingsverbanden tussen (burger)organisaties en overheden die solidaire deelinitiatieven opzetten of andere duurzame praktijken rond minder materiële consumptie, hebben aan De Transformisten een inspirator en partner.