Wegwijs in het ecolabel-bos

Wegwijs in het ecolabel-bos

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 26/01/2014
Bewuste consumenten stellen zich steeds vaker vragen over de milieukenmerken en ethische eigenschappen van producten. Duurzaamheidslabels kunnen daarbij helpen. Ze geven informatie over de milieukenmerken van het product of over de sociale omstandigheden waarin het gemaakt is.
fair trade labels max havelaar
Fair Trade Original en Fairtrade Max Havelaar zijn twee gecontroleerde kwaliteitslabels voor fairtrade producten.

Er bestaan labels die aangeven dat het product eerlijk verhandeld is. Andere labels geven geen duurzaamheidsinformatie, maar vertellen iets over de kwaliteit, de herkomst, de veiligheid of de samenstelling van een product. Ondertussen worden we overstelpt met allerlei labels, symbolen en logo's, zodat we door de bomen het bos niet meer zien.

Hoe herken je een betrouwbaar label?

Een betrouwbaar label is gebaseerd op een reeks criteria, die strenger zijn dan de geldende wetgeving en die controleerbaar zijn. De controle gebeurt door een onafhankelijke controle-organisatie, die erkend (geaccrediteerd) is om die specifieke controles uit te voeren. De organisatie die het label beheert, is transparant. Alle informatie over de criteria en de lastenboeken is openbaar en kan op een eenvoudige manier opgevraagd worden. De criteria zelf worden ontwikkeld in samenspraak met alle stakeholders. Dat zijn de producenten en/of sectororganisties, consumentenorganisaties, vakbonden en ngo's. Verplichte etikettering kan zowel in een grafische vorm zijn weergegeven, als in een bepaalde tekst die verplicht op de verpakking van het product is aangebracht.

De controles worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke, en doorgaans geaccrediteerde organisaties.

Er bestaan verschillende types labels

Officiële labels worden door een overheid beheerd. De controles worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke, en doorgaans geaccrediteerde organisaties. Deze accreditatie garandeert de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de controle. Het zijn vrijwillige systemen. Enkel de producenten die dat willen, brengen deze labelling op hun producten aan.

1. Private, collectieve labels

Private, collectieve labels worden beheerd door een industriële sector, een beroepsvereniging of een vereniging die als onhankelijk van de fabrikant of van de sector wordt beschouwd. Dat kan ook een ngo zijn. Er kunnen verschillende maatschappelijke actoren bij betrokken zijn. De controles worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke en doorgaans geaccrediteerde organisaties. Ook dit zijn vrijwillige systemen.

2. Private, individuele, gecontroleerde labels

Deze zijn in het leven geroepen door een fabrikant of een distributeur, maar worden gecontroleerd door een externe en onafhankelijke organisatie, die over het algemeen geaccrediteerd is.

3. Private, individuele, niet-gecontroleerde labels

Deze worden door een fabrikant of een distributeur zelf ontwikkeld, en blijven zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Er is geen externe en onafhankelijke controle.

Labelinfo.be geeft duiding bij ecolabels

Voor alle informatie over de betekenis van labels kan je terecht op www.labelinfo.be, dat beheerd wordt door Netwerk Bewust Verbruiken.