Wat is de ecologische voetafdruk?

Wat is de ecologische voetafdruk?

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 13/02/2018
De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte nodig is om je consumptieniveau te kunnen handhaven, en om de afvalproductie te kunnen verwerken.
© Canva

Wat is de ecologische voetafdruk?

De Belgische overheid omschrijft de ecologische voetafdruk als volgt: "De ecologische voetafdruk is de geschatte oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggeworpen. Hij wordt uitgedrukt in hectaren. Een hectare komt overeen met een oppervlakte van 10 000 m²."

Bereken jouw eigen ecologische voetafdruk via WWF

Per persoon, land of product

De ecologische voetafdruk kan berekend worden voor één persoon, voor een land of voor een product. Uit vele studies blijkt dat wij in het Noorden vaak op reuzenvoeten leven. Als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner gemiddeld recht hebben op 2,1 hectare. Dit heet het Eerlijk Aarde-aandeel. De voetafdruk van de gemiddelde Belg is 5,1 hectare.

Bereken je eigen voetafdruk

Dankzij WWF kan je jouw eigen algemene voetafdruk meten. Geef aan hoe jij leeft, eet, jezelf verplaatst, op vakantie gaat,... en ontdek welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op het milieu. 

Hoe ga je aan de slag om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen? Netwerk Bewust Verbruiken verzamelt op haar website www.bewustverbruiken.be concrete tips om duurzamer en eenvoudiger te gaan leven, én om dus minder impact te hebben op het klimaat. Ook WWF verzamelde een lijstje met tips om jouw voetafdruk te verkleinen op de volgende vlakken: voedsel, afval, duurzaam consumeren, water, energie, vervoer en vakantie.