Themadag Transitie op de Boekenbeurs, een verslag

Themadag Transitie op de Boekenbeurs, een verslag

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 26/01/2014
Tijdens de themadag Transitie op de afgelopen Boekenbeurs, pikte onze stagiaire Alissa enkele lezingen mee. Ze onthield vooral dat het tijd is om zelf het heft in handen te nemen.

Italiaanse zelfredzaamheid

Schrijver en toneelmaker Geert Kimpen kwam zijn nieuwste boek De prins van Filettino voorstellen. Filettino is een klein, echt bestaand Italiaans dorp, waar de burgemeester zich op een dag tot prins kroonde. Hij was het beu om steeds afhankelijk te zijn van beslissingen van bovenaf. De economische crisis maakte de sfeer er bovendien niet beter op. Toen de regering besliste om Filettino te fusioneren met een nabijgelegen dorpje, zei de burgemeester basta! Er kwam een andere munt en de inwoners van Filettino gingen terug meer zelf doen. Kimpen was onder de indruk van de goede sfeer en de gelukkige mensen, toen hij zelf te gast was in Filettino. In het midden van Italië ontstond een alternatieve maatschappij die kleinschalig en zelfredzaam is. Een hoopgevend verhaal dat aanzet om een denkoefening te doen: wat kan ik zelf doen? Misschien vind je wel ideeën op de website van Gedeeld:door.

De sociaal-ecologische omslag

Later op de dag dompelden we ons onder in het thema Transitie: van utopie en realiteit. Anneleen Kenis en Matthias Lievens, beiden onderzoekers aan de KUL, menen in hun boek De mythe van de groene economie dat een echte groene economie meer sociale gelijkheid en democratie vereist. Moraalfilosoof Walter Lotens schreef in het boek De nieuwe coöperatie, tussen realiteit en utopie: omdat een andere wereld mogelijk is, over de sociaal-ecologische omslag. Over hoe we moeten overstappen naar een meer ethisch verantwoorde manier van economie bedrijven. Een interessant gesprek kwam tot stand en bood inzicht in een maatschappij zoals ze zou kunnen zijn. Inspirerend vonden we het voorbeeld van arbeiders uit Argentinië, die zelf de failliete bedrijven van hun eerdere werkgevers overnamen. Ondertussen ontwierp de Argentijnse overheid hier een wettelijk kader voor.

Iedereen was het er over eens dat we op een kantelmoment zijn aangekomen, en er een einde aan de ongebreidelde groei moet komen.

De hype overstijgen

De laatste lezing die we bijwoonden bevatte een gesprek tussen professor Rik Pinxten, auteur van Kleine revoluties, en enkele dames die meeschreven aan Groeten uit Transitië. Low Impact Man Steven Vromman modereerde het gesprek. Hij vroeg of transitie een een hype was. Het panel  antwoordde dat transitie hip is, maar wel degelijk de hype overstijgt.

Kleine revoluties zoals een stadstuin, alternatieve munten zoals LETS, delen, ruilen en coöperatieven zouden hiertoe kunnen bijdragen. Rik Pinxten benadrukte hoe belangrijk het is om zelf macht terug te nemen door bepaalde dingen weer zelf te gaan doen. Bijvoorbeeld, door niet afhankelijk te blijven van de voedselproducenten, maar zelf een moestuin te starten. De dames van Groeten uit Transitië gaven handige tips en eindigden met een leuke quiz. Helaas gingen we niet met een prijs naar huis.

Boeken over transitie

Wie na onze ecologische-boeken-top-10 nog niet verzadigd is, deze boeken vormden het startpunt van de lezingen op de themadag Transitie:

  • Anneleen Kenis en Matthias Lievens - De mythe van de groene economie (EPO)
  • Geert Kimpen  - De prins van Filettino (Arbeiderspers)
  • Walter Lotens - De nieuwe coöperatie, tussen realiteit en utopie: omdat een andere wereld mogelijk is (Lannoo Campus)
  • Eva Peeters, Mme Zsazsa, Kristien Hens, Joke Rous en Dorien Knockaert - Groeten uit Transitië (Standaard uitgeverij)
  • Rik Pinxten - Kleine revoluties (EPO)

 

Ook gepost in: Genoeg