Katherine Trebeck over de welzijnseconomie

Katherine Trebeck over de welzijnseconomie

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 17/03/2021
Netwerk Bewust Verbruiken wordt De Transformisten en opent graag het gesprek over een maatschappij die welzijn boven groei plaatst met de vraag 'Hoeveel is genoeg?'. Dit is het antwoord van Katherine Trebeck van de Wellbeing Economy Alliance.
Wellbeing Economy Alliance

Netwerk Bewust Verbruiken wordt De Transformisten. Samen met een community van Transformisten –bewuste burgers, duurzame burgerinitiatieven, onderzoekers, activisten, circulaire ondernemers– willen we een economie van genoeg vormgeven. Die garandeert een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van mens en planeet. Ons gesprek start met de vraag 'Hoeveel is genoeg?'.

 

Hoeveel is genoeg?

Katherine Trebeck is auteur, onderzoeker en Senior Strategic Advisor voor de Wellbeing Economy Alliance. De WEAll is een internationale samenwerking van organisaties, bewegingen en individuen die werken aan een welzijnseconomie. Dat is een economie die menselijk en ecologisch welzijn voorop stelt in de plaats van oneindige groei. Met andere woorden, een economie die werkt voor de mens en niet andersom.

Op onze vraag 'Hoeveel is genoeg?' stuurde Transformist Katherine Trebeck deze quote door (onze vertaling onder het origineel):  

"Have  GDP-rich  countries  reached  that  point,  like  a  dog  chasing its tail, where the consequences of over-development are now a source of growth? We have to ask ourselves: what good is growth that damages the things we value most – community, relationships and our own health? The agenda of fighting for survival could be over if the economy were to engage with a new challenge: that of building ourselves a lasting home in this place of plenty." 

“Hebben BBP-rijke landen het punt bereikt, als een hond die zijn staart achterna zit, waar de gevolgen van overontwikkeling nu een bron van groei zijn? We moeten ons afvragen: wat heb je aan groei die schade toebrengt aan de dingen die we het meest waarderen – gemeenschap, relaties en onze eigen gezondheid? We kunnen de agenda van vechten om te overleven achterlaten als de economie een nieuwe uitdaging zou aangaan: het bouwen van een blijvende thuis voor onszelf in deze plek van overvloed.”

Katherine Trebeck

 

Meer weten?

Beluister hier ook Katherine Trebecks TED-talk, ‘Why the Future Economy has to be a Wellbeing Economy’, die ons vertelt hoe een welzijnseconomie eruit zou kunnen zien.